Βιβλία που έχει εκδώσει η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη

" Mόλις Kυκλοφόρησε "
Όλυμπος: κείμενα κα εικόνες δύο αιώνων


Έτος Έκδοσης: 2001
Αρ. Σελίδων: 412
Επιμέλεια:
Σ.Κουρουζίδης,
Ευώνυμος
Οικολογική
Βιβλιοθήκη
Κατερίνη: Πιερική
Αναπτυξιακή ΑΕ

Στο βιβλίο παρατίθενται κείμενα που έχουν αντληθεί από εκδόσεις των δύο τελευταίων αιώνων. Επίσης ορισμένα κείμενα έχουν γραφτεί ειδικά για την έκδοση αυτή, ενώ ορισμένα άλλα έχουν ειδικά μεταφραστεί επίσης για την παρούσα έκδοση. Το εικονογραφικό υλικό εκτείνεται σε ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου.
Τα κεφάλαια του βιβλίου: 1. Από τον μύθο και την αρχαία σκέψη στις πρώτες ανιχνεύσεις των περιηγητών: Κείμενα και μελετήματα. 2. Ο Όλυμπος κατά τον εικοστό αιώνα: Πρώτες αναβάσεις, άνθρωποι, γεγονότα και εικόνες. 3. Ο Όλυμπος ως σύγχρονη μυθολογία: Λόγιες αναφορές νεοελλήνων διανοητών. 4. Ο εθνικός δρυμός του Ολύμπου και οι σύγχρονες αναζητήσεις: Φυσικός πλούτος, οικολογικά χαρακτηριστικά και χαρτογράφηση της περιοχής. 5. Ο Όλυμπος των εκδόσεων: Εξώφυλλα βιβλίων και περιοδικών. 6. Βιβλιογραφικά του Ολύμπου: Βασικές αυτοτελείς εκδόσεις, μελέτες, φυλλάδια και χάρτες. 7. Ευρετήριο κυριότερων τόπων και ονομάτων.
Το εικονογραφικό μέρος του βιβλίου αποτελείται από 51 γκραβούρες, 60 καρτ ποστάλ, 53 χάρτες και 321 φωτογραφίες και εικόνες. Παρατίθενται επίσης τα εξώφυλλα από το μεγαλύτερο μέρος των εκδόσεων που αναφέρονται στον Όλυμπο.
 
1. Εξώφυλλα Περιοδικών για την οικολογία, το περιβάλλον,
τη φυσιολατρεία και τη γεωργία.

Βιβλιογραφική καταγραφή 530 εκδόσεων (1885-1995)

Έτος Έκδοσης: 1995
Αρ. Σελίδων: 472
Επιμέλεια:
Σ.Κουρουζίδης
Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται 530 εξώφυλλα περιοδικών για την οικολογία, το περιβάλλον, τη φυσιολατρεία και τη γεωργία, από το 1885 μέχρι σήμερα.
Για κάθε περιοδικό δίνονται πλήρη στοιχεία (τίτλος, εκδότης, χρονολογία έκδοσης του πρώτου τεύχους καθώς και η διεύθυνσή του αν πρόκειται για περιοδικό που κυκλοφορεί ακόμα).
Το υλικό είναι χωρισμένο σε 2 ενότητες: στην πρώτη παρουσιάζονται όλα τα περιοδικά που εντάσσονται στις παραπάνω θεματικές κατηγορίες, με την χρονολογική σειρά της έκδοσής τους, από το παλαιότερο προς το νεώτερο, και στη δεύτερη, παρουσιάζονται διάφορα άλλα έντυπα "μη οικολογικά", που έχουν κάποιο ειδικό αφιέρωμα σε οικολογικό θέμα, απ΄ όπου και προκύπτει, το μεγάλο εύρος του περιοδικού τύπου που ασχολείται με την οικολογία.
 

2. Εξώφυλλα Βιβλίων
Εγκόλπιο για:
την οικολογία, τη φύση, το περιβάλλον.
Βιβλιογραφική παρουσίαση 2.800 τίτλων (1819-1995)


Έτος Έκδοσης: 1996
Αρ. Σελίδων: 768
Επιμέλεια:
Σ.Κουρουζίδης
Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει απεικόνιση των εξωφύλλων 2.800 βιβλίων οικολογικού περιεχομένου, από το 1819 μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και βιβλιογραφική παρουσίαση ενός εκάστου. Το υλικό είναι χωρισμένο σε 32 θεματικές ενότητες και καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των διαπλοκών της οικολογίας με την κοινωνία, την επιστήμη, την οικονομία, τον πολιτισμό, κλπ. Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε σε 3.000 αντίτυπα και τα μισά περίπου από αυτά έχουν ήδη αποσταλεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας, σε σχολεία όλης της χώρας όπου γίνονται προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επίσης και τα δύο αυτά βιβλία έχουν αποσταλεί στο σύνολο των οικολογικών οργανώσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο, σε πανεπιστημιακούς, Βιβλιοθήκες, δημοσιο- γράφους, κλπ. (500 συνολικά αντίτυπα από το καθένα).
 
3. "Περί της χρησιμότητος των πτηνών"
Υπό Κωνσταντίνου Ιω. Μαρούδη

Πρόκειται για επανέκδοση, με τη μέθοδο της φωτογραφικής ανατύπωσης, ενός βιβλίου που γράφτηκε το 1879, πρωτοεκδόθηκε το 1880 (1η έκδοση: Αθήνα, 1880, εκδόσεις "Ελλ. Ανεξαρτησίας") και περιέχει απόψεις πρωτοποριακές για την εποχή εκείνη. Η εικονογράφηση περιλαμβάνει 90 ξυλογραφίες. Το βιβλίο εκδόθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου.


Έτος Έκδοσης: 1995
Αρ. Σελίδων: 225

 
4. "Βιβλιογραφικός Οδηγός για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"

Περισσότερα από 1.000 βιβλία, θεματικά και ηλικιακά, ταξινομημένα και 1.200 άρθρα περιοδικών, συγκροτούν τον οδηγό αυτόν που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που επιθυμούν ή ασχολούνται ήδη με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Βιβλία και άρθρα θεωρητικά, ιστορικά, κείμενα που αναφέρονται στη διεθνή εμπειρία του θεσμού, βιβλία και άρθρα για την Π.Ε. πριν αυτή θεσμοθετηθεί από την πολιτεία, αλλά και για τη νεώτερη φάση που διανύει ο θεσμός, κλπ.

Ι.Ηλιοπούλου, Σ.Κουρουζίδης, Θ.Παπαπαύλου
Έτος Έκδοσης: 1997 Αρ. Σελίδων: 128

 
5. Κτίρια για έναν Πράσινο Κόσμο
Οικολογική Δόμηση, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική


Μαρ.Καραβασίλη
Έτος Έκδοσης: 1999
Αρ. Σελίδων: 283
Έκδοση:
Π-SYSTEMS,
Ευώνυμος
Οικ. Βιβλιοθήκη

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επαναφορά της τέχνης του οικοδομείν στην αφετηρία της, δηλ. στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Μια διαρκής εναλλαγή του παλιού, του παραδοσιακού, του κλασικού, με το νέο, το σύγχρονο, το καινοτόμο, με κοινή βάση το φυσικό. Τα κεφάλαια: Τοπογραφία - Οικοδόμηση, Περιβάλλον - Κλιματική Μεταβολή - Κλίμα, Αστική Οικολογία και Σχεδιασμός, Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης, Αστικό Περιβάλλον και Ενέργεια, Ενεργειακή - Περιβαλλοντική Απόδοση Κτιρίων και Πολεοδομικών Συνόλων και δύο παραρτήματα με πίνακες, διαγράμματα και πλήρη βιβλιογραφικό οδηγό. Το βιβλίο υποστηρίζεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βοηθάει τον κατασκευαστή του "οίκου" να καταστρώνει ενδιαθέτως, δηλαδή κατά νουν, εν σκέψει ευρισκόμενος.
 
6. Οικολογία - Περιβάλλον: Βιβλιογραφία

 

Έτος Έκδοσης: 1999
Αρ. Σελίδων: 1006

Πρόκειται για την "ογκωδέστερη" -τουλάχιστον- βιβλιογραφία σε θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος, που έχει κυκλοφορήσει στη χώρα μας. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο καταχωρείται το υλικό που αναφέρεται στο επιστημονικό έργο του ΤΕΕ (υλικά συνεδρίων, αυτοτελείς εκδόσεις, κλπ.), χωρισμένο σε επιμέρους θεματικές ενότητες, στη συνέχεια το υλικό των βιβλιοθηκών του ΤΕΕ ( με την αντίστοιχη βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκεται), ακόμη ο κατάλογος των περιοδικών που υπάρχουν στο ΤΕΕ, το υλικό του αρχείου τυποποίησης (πρότυπα) και τα πρότυπα ISO. Στο δεύτερο μέρος καταχωρείται το υλικό που υπάρχει στην Ευώνυμο: βιβλία, φυλλάδια, άρθρα, κλπ., χωρισμένα σε 32 θεματικές ενότητες (περίπου τα 2/3 του υλικού της). Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ευρετήριο θεματικών όρων και ενιαίο ευρετήριο συγγραφέων.

Έκδοση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
(Μονάδα Τεκμηρίωσηςκαι Πληροφόρησης)-
Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη.

 
7. Οικολογία και Εκκλησία: Κείμενα και Βιβλιογραφία

Θεοδότα Νάντσου,
Μ.Κουρουζίδης
(επιμέλεια)


Έτος Έκδοσης: 1999
Αρ. Σελίδων: 181

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη υπάρχουν κείμενα των Μ. Κουρουζίδη (Οικολογία - Εκκλησία: από τη σύγκρουση στο διάλογο;), Μ. Μπέγζου (Δημιουργία ή / και Εξέλιξη), Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη (Το οικολογικό πρόβλημα και η ευθύνη της θεολογίας), Ν. Ματσούκα (Οι οικολογικές διαστάσεις στις ομιλίες της Εξαημέρου του Μ. Βασιλείου), Σ. Αγουρίδη (Η έννοια της καταστροφικής διαδικασίας στην Αποκάλυψη του Ιωάννη), Μοναχής Θεοξένης (Η έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος στην ορθόδοξη παράδοση & Βιολογική γεωργία και οικολογική διαχείριση του φυσικού χώρου στην Ιερά Μονή Χρυσοπηγής), Μοναχού Σπυρίδωνος (Ασκητισμός και περιβάλλον), Οικουμενικού πατριάρχη Βαρθολομαίου (Ειρήνη και περιβάλλον) και Θ. Νάντσου (Η σημασία της οικολογικής δραστηριοποίησης της Εκκλησίας). Στη δεύτερη ενότητα παρατίθεται σχολιασμένη όλη η διαθέσιμη βιβλιογραφία επί του θέματος. Ένας διάλογος επί ουσιαστικών θεμάτων που δίχασαν θεολόγους και οικολόγους. Μια νηφάλια προσέγγιση από τις δύο όχθες του προβλήματος.

Έκδoση:. Ηλίβατον - Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη.

 
8. Ομαδικά Παιδικά Παιχνίδια
Tο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού των παιχνιδιών

 

Έτος Έκδοσης: 2000
Αρ. Σελίδων: 400

Το υλικό του βιβλίου προέρχεται από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο μετείχαν 14 σχολεία από όλη την Ελλάδα με ισάριθμες ομάδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο Μπενάκη, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, κλπ. Στο βιβλίο καταχωρούνται κείμενα για το ρόλο του ομαδικού παιδικού παιχνιδιού, περιγραφές παιχνιδιών που συγκεντρώθηκαν από τις ομάδες των μαθητών με ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν συμμαθητές, γονείς και παππούδες και από βιβλιογραφική έρευνα. Από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος συγκεντρώθηκε και αναλυτική βιβλιογραφία για το θέμα και συγκεντρωτικοί κατάλογοι παιχνιδιών από τα ερωτηματολόγια και από την βιβλιογραφική έρευνα.

έκδοση: 3ο Λύκειο Αχαρνών-
Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη
Σάκης Κουρουζίδης, Μίνα Πολέμη - Τοδούλου,
Παύλος Κοσμίδης (επιμέλεια)

 
9. "Ελληνικοί Βιότοποι"
προτείνει η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη
Η Ευώνυμος επελέγη από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου να συμμετάσχει στην έκδοση της πρώτης σειράς Βιβλιογραφικών Προτάσεων, που το Ε.ΚΕ.ΒΙ. καθιέρωσε με στόχο να ενημερώσει και να διευκολύνει ερευνητές, σπουδαστές, εκδότες, βιβλιοπώλες καθώς και τον απλό αναγνώστη ώστε να προσεγγίσουν ειδικότερα θέματα. Οι βιβλιογραφικές προτάσεις που έκανε η Ευώνυμος αφορούσαν τους ελληνικούς βιότοπους.
 
10. Σχολικός Kήπος
Με το γενικό τίτλο "Σχολικός κήπος" ολοκληρώθηκε η προετοιμασία - συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, σειράς 11 βιβλίων και φυλλαδίων 600 σελίδων συνολικά. Το πρόγραμμα εκπονήθηκε από κοινού από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη και την Οργάνωση Μέσων Ερμηνείας Περιβάλλοντος. Το υλικό αυτό θα τυπωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, από το οποίο και χρηματοδοτήθηκε, και θα διανεμηθεί στα σχολεία που εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

. . .
. .
. . .

 
11. Οδηγός για εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες

Κ. Μπαλαράς με την
συνεργασία του Εθνι-κού Αστεροσκοπείου
Αθηνών
Έτος Έκδοσης: 2001
Αρ. Σελίδων: 32

Με το παρόν έντυπο παρέχονται πρακτικές οδηγίες και συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας των υφθστάμενων κτιρίων κατοικίας και περιλαμβάνει:

  • Γενικές πληροφορίες για την υπάρχουσα κατάσταση (κτίρια, κατανάλωση ενέργειας, ρύπανση) και τις δυνατότητες επέμβασης.
  • Ενημέρωση για τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
  • Οδηγίες για χρήση τεχνικών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, δροσισμό, φωτισμό κλπ. Και βελτίωση των συνθηκών άνεσης.
  • Πρακτικές οδηγίες για τον εντοπισμό των προβλημάτων.
  • Χρήσιμες διευθύνσεις.
 
αρχή